Valstybės
įmonė
CENTRINĖ
HIPOTEKOS
ĮSTAIGA

 

 
Į pradžią El.paštas Svetainės žemėlapis
Print
English

 

 

 

 

 

 


APIE VALSTYBĖS ĮMONĘ CENTRINĘ HIPOTEKOS ĮSTAIGĄ
 

Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, nuosavybės teise priklausantis valstybei. Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Įmonės vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas.

Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos tikslai – tvarkyti Lietuvos Respublikos hipotekos registrą, Turto arešto aktų registrą, Testamentų registrą, Vedybų sutarčių registrą, Sutarčių registrą, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą, Įgaliojimų registrą ir teikti šių registrų duomenis, keistis duomenimis su kitais valstybės registrais, taip pat atlikti Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas.

Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga veiklą vykdo nuo 2016 m. sausio 1 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1R-256 „Dėl biudžetinės įstaigos Centrinės hipotekos įstaigos pertvarkymo“ biudžetinę įstaigą Centrinę hipotekos įstaigą pertvarkius į valstybės įmonę Centrinę hipotekos įstaigą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 804 „Dėl sutikimo pertvarkyti Centrinę hipotekos įstaigą ir ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo“). Biudžetinė įstaiga Centrinė hipotekos įstaiga buvo įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 991 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro steigimo įstatymo įgyvendinimo“.

 
 

© Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga
Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel. (8 5) 231 3611


Valstybės įmonė
Juridinio asmens kodas: 188692535.
Duomenys apie Valstybės įmonę Centrinę hipotekos įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 
 

Informacija

Už asmenų priėmimą įmonėje ir jų aptarnavimą telefonu atsakingi Informacijos teikimo skyriaus darbuotojai,
tel. (8 5) 231 3611

Sprendimas Idamas.
Naudojama
Smart Web.