Į pradžią CENTRINĖ
HIPOTEKOS
ĮSTAIGA
 
Į pradžią El.paštas Svetainės žemėlapis
Print
English

 

 

 

 

 

 

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS CENTRINĖS HIPOTEKOS ĮSTAIGOS PERTVARKYMO
Į VALSTYBĖS ĮMONĘ CENTRINĘ HIPOTEKOS ĮSTAIGĄ

  

DĖL PINIGINIŲ LĖŠŲ AREŠTO

 

APIE CENTRINĘ HIPOTEKOS ĮSTAIGĄ
 

    Centrinė hipotekos įstaiga įsteigta 1997 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 991. Įstaiga finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto. Centrinės hipotekos įstaigos savininkė yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.
    Pagrindiniai įstaigos uždaviniai yra tvarkyti Lietuvos Respublikos hipotekos, Testamentų, Turto arešto aktų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrus, teikti tvarkomų registrų duomenis visuomenei, keistis duomenimis su kitais valstybės registrais.
    Lietuvos Respublikos hipotekos registre registruojama sutartinė ir priverstinė hipoteka (įkeitimas) ir hipotekos (įkeitimo) sandoriai.
     Testamentų registre registruojami Lietuvos Respublikos teritorijoje sudaryti ir notaro patvirtinti (priimti saugoti) testamentai, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose sudaryti ir konsulinio pareigūno patvirtinti (priimti saugoti) testamentai, taip pat 1972 m. gegužės 16 d. Konvenciją dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo priėmusiose, ratifikavusiose arba prie jos prisijungusiose užsienio valstybėse sudaryti (priimti saugoti) testamentai, palikimo priėmimo faktai.
      Turto arešto aktų registre kaupiami duomenys apie teismų, antstolių, prokurorų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, kitų valstybės institucijų ir pareigūnų turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą jį areštuojant.
    Vedybų sutarčių registre registruojamos vedybų, sugyventinių sutartys dėl bendrai įgyto ir naudojamo turto padalijimo pasibaigus bendram gyvenimui bei turto padalijimo faktai.
    Sutarčių registre kaupiami duomenys apie lizingo, pirkimo-pardavimo išsimokėtinai bei pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutartis, kurių dalykas yra neregistruojamas turtas.
   Įgaliojimų registre registruojami notarų, konsulinių pareigūnų patvirtinti įgaliojimai ir notarų patvirtintiems prilyginami įgaliojimai ir fizinių asmenų informacinių technologijų priemonėmis sudaryti įgaliojimai, nurodyti Civilinio kodekso 2.138 str. 2 dalyje ir 2.139 str. 2 dalyje.
     Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre registruojami asmenys, teismo sprendimu pripažinti neveiksniais, asmenys, kurių veiksnumas apribotas teismo sprendimu, bei nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, kurių teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu teismo sprendimu apribotos arba atimtos.

 
 

© Centrinė hipotekos įstaiga
Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel. (8 5) 231 3611


Biudžetinė įstaiga.
Juridinio asmens kodas: 188692535.
Duomenys apie Centrinę hipotekos įstaigą
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 
 

Informacija

Už asmenų priėmimą Centrinėje hipotekos įstaigoje ir jų aptarnavimą telefonu atsakingi Informacijos teikimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 231 3611

Sprendimas Idamas.
Naudojama
Smart Web.