Į pradžią CENTRINĖ
HIPOTEKOS
ĮSTAIGA
 
Į pradžią El.paštas Svetainės žemėlapis
Print
English

 

 

 

 

 

 

DĖL PINIGINIŲ LĖŠŲ AREŠTO

    Nuo šių metų rugsėjo 9 d. duomenys apie areštą, taikomą piniginėms lėšoms, esančioms banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitose, perduodami Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai (PLAIS).
    Į PLAIS perduoti Turto arešto aktų registro duomenys yra apdorojami ir informacinių technologijų priemonėmis perduodami bankams ir kitoms kredito įstaigoms. Pagal šiuos duomenis arešto masto ribose sustabdomas disponavimas sąskaitose esančiomis lėšomis.
 
    Informuojame, kad Centrinė hipotekos įstaiga netaiko ir nenaikina turto arešto. Šiuos veiksmus atlieka antstoliai, teismai, prokurorai, Valstybinė mokesčių inspekcija, Sodra ir kitos institucijos.
 
    Kilus klausimų dėl piniginių lėšų arešto galiojimo ar panaikinimo, asmuo turi kreiptis į tą instituciją, kuri turtą areštavo.
 
    Atkreipiame dėmesį, kad dėl laisvai disponuojamos sumos, kuria skolininkui leidžiama naudotis kiekvieną kalendorinį mėnesį, nustatymo turite kreiptis į turtą areštavusią instituciją.


DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS CENTRINĖS HIPOTEKOS ĮSTAIGOS PERTVARKYMO
 Į VALSTYBĖS ĮMONĘ CENTRINĘ HIPOTEKOS ĮSTAIGĄ

    Biudžetinė įstaiga Centrinė hipotekos įstaiga 2016 m. sausio 1 d. pertvarkoma į valstybės įmonę Centrinę hipotekos įstaigą.
   Biudžetinės įstaigos Centrinės hipotekos įstaigos pertvarkymo į valstybės įmonę Centrinę hipotekos įstaigą pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 804 „Dėl sutikimo pertvarkyti Centrinę hipotekos įstaigą ir ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo“ ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 3R-256 „Dėl biudžetinės įstaigos Centrinės hipotekos įstaigos pertvarkymo“.
    Pertvarkomas juridinis asmuo –  biudžetinė įstaiga Centrinė hipotekos įstaiga, įstaigos kodas Juridinių asmenų registre – 188692535, buveinės adresas – Vilnius, Tilto g. 17. Biudžetinės įstaigos Centrinės hipotekos įstaigos duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
    Po pertvarkymo veiksiantis juridinis asmuo – valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, buveinės adresas – Vilnius, Tilto g. 17. Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.
    Su Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos įstatais ir pertvarkomos biudžetinės įstaigos Centrinės hipotekos įstaigos praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis galima susipažinti biudžetinės įstaigos Centrinės hipotekos įstaigos buveinėje, adresu – Vilnius, Tilto g. 17 arba biudžetinės įstaigos Centrinės hipotekos įstaigos interneto svetainėje (paspaudus šias nuorodas):
    Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos įstatai
    Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
    Finansinių ataskaitų rinkiniai


    Centrinė hipotekos įstaiga įsteigta 1997 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 991. Įstaiga finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto. Centrinės hipotekos įstaigos savininkė yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.
    Pagrindiniai įstaigos uždaviniai yra tvarkyti Lietuvos Respublikos hipotekos, Testamentų, Turto arešto aktų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrus, teikti tvarkomų registrų duomenis visuomenei, keistis duomenimis su kitais valstybės registrais.
    Lietuvos Respublikos hipotekos registre registruojama sutartinė ir priverstinė hipoteka (įkeitimas) ir hipotekos (įkeitimo) sandoriai.
    Testamentų registre registruojami Lietuvos Respublikos teritorijoje sudaryti ir notaro patvirtinti (priimti saugoti) testamentai, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose sudaryti ir konsulinio pareigūno patvirtinti (priimti saugoti) testamentai, taip pat 1972 m. gegužės 16 d. Konvenciją dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo priėmusiose, ratifikavusiose arba prie jos prisijungusiose užsienio valstybėse sudaryti (priimti saugoti) testamentai, palikimo priėmimo faktai.
    Turto arešto aktų registre kaupiami duomenys apie teismų, antstolių, prokurorų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, kitų valstybės institucijų ir pareigūnų turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą jį areštuojant.
    Vedybų sutarčių registre registruojamos vedybų, sugyventinių sutartys dėl bendrai įgyto ir naudojamo turto padalijimo pasibaigus bendram gyvenimui bei turto padalijimo faktai.
    Sutarčių registre kaupiami duomenys apie lizingo, pirkimo-pardavimo išsimokėtinai bei pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutartis, kurių dalykas yra neregistruojamas turtas.
    Įgaliojimų registre registruojami notarų, konsulinių pareigūnų patvirtinti įgaliojimai ir notarų patvirtintiems prilyginami įgaliojimai ir fizinių asmenų informacinių technologijų priemonėmis sudaryti įgaliojimai, nurodyti Civilinio kodekso 2.138 str. 2 dalyje ir 2.139 str. 2 dalyje.
    Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre registruojami asmenys, teismo sprendimu pripažinti neveiksniais, asmenys, kurių veiksnumas apribotas teismo sprendimu, bei nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, kurių teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu teismo sprendimu apribotos arba atimtos.

 
 

© Centrinė hipotekos įstaiga
Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel. (8 5) 231 3611
Faks. (8 5) 231 3491


Biudžetinė įstaiga.
Juridinio asmens kodas: 188692535.
Duomenys apie Centrinę hipotekos įstaigą
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 
 

Informacija

Už asmenų priėmimą Centrinėje hipotekos įstaigoje ir jų aptarnavimą telefonu atsakingi Informacijos teikimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 231 3611

Sprendimas Idamas.
Naudojama
Smart Web.